wizytówka

Katarzyna Lachowicz

dr inż.

adiunkt

    Katedra Dietetyki

Główne obszary działalności dydaktycznej

Fizjologia i biochemia żywienia, fizjologia człowieka, postepowanie dietetyczne w zaburzeniach metabolicznych i ich konsekwencjach zdrowotnych, postepowanie dietetyczne w chorobach tarczycy, wskaźniki laboratoryjne w rozpoznawaniu i monitorowaniu przebiegu/leczenia chorób dietozależnych

Zainteresowania naukowe:

Wpływ czynników żywieniowych na funkcjonowanie osi podwzgórze-przysadka-tarczyca, metabolizm hormonów tarczycy w tkankach obwodowych, działanie hormonów tarczycy w tkankach docelowych i metabolizm substratów energetycznych; udział czynników żywieniowych w mechanizmach rozwoju zespołu metabolicznego i jego konsekwencji zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo-naczyniowych; strategie żywieniowe w leczeniu insulinooporności i jej konsekwencji metabolicznych i zdrowotnych; postępowanie dietetyczne w chorobie Hashimoto i niedoczynności tarczycy.

 

Publikacje

Projekty

Promotorstwo