wizytówka

Klaudia Kopczyńska

mgr inż.

asystent badawczo-dydaktyczny

  • Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

Surowce Spożywcze, Ekologia i Ochrona Środowiska, Żywność Ekologiczna

Zainteresowania naukowe: 

Ocena jakości surowców spożywczych ze względu na system produkcji, szczególnie produkcję ekologiczną; możliwości przetwórcze surowców roślinnych, koncepcja zrównoważonego rozwoju w systemach żywnościowych.

 

Publikacje

Projekty

Promotorstwo