wizytówka

Klaudia Kulik

dr inż.

asystent z dr

    Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Towaroznawstwo żywności przetworzonej, technologia produktów pochodzenia roślinnego, żywność wygodna, żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Zainteresowania naukowe:

Wpływ procesów technologicznych na wartość odżywczą oraz przydatność żywieniową i technologiczną produktów pochodzenia roślinnego; właściwości funkcjonalne bioaktywnych składników żywności; żywność funkcjonalna a zdrowie człowieka

Publikacje

Projekty

Promotorstwo