wizytówka

Krystyna Gutkowska

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji