wizytówka

Krystyna Rejman

dr hab.

profesor Uczelni

    Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Gospodarka żywnościowa; polityka wyżywienia ludności; rynek żywności; organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem; rynek usług gastronomicznych

Zainteresowania naukowe:

Funkcjonowanie i uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej jako systemu i wybranych rynków; zachowania konsumenta; uwarunkowania i zmiany spożycia żywności; struktura przeciętnej diety; polityka wyżywienia; zrównoważona konsumpcja żywności; marnotrawstwo żywności

Publikacje

Projekty

Promotorstwo