wizytówka

Magdalena Gantner

dr hab.

profesor Uczelni

    Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

Towaroznawstwo żywności; żywność funkcjonalna; novel food; projektowanie produktu żywnościowego

Zainteresowania naukowe: 

Współczesne trendy w technologii żywności; produkty pochodzenia roślinnego; zmienność składu chemicznego wybranych produktów roślinnych warunkujących ich jakość i smakowitość; substancje biologicznie aktywne w surowcach roślinnych w połączeniu z ich właściwościami antyoksydacyjnymi; współczesne trendy w ochronie roślin; zanieczyszczenia żywności powodowane przez szkodniki; przyczyny zróżnicowanej odporności odmianowej roślin na szkodniki; perspektywy rozwoju ochrony roślin w Polsce; ekologia środowiska

 

Publikacje

Prace dyplomowe