wizytówka

Magdalena Magnuszewska

mgr

specjalista adm.

  • Katedra Ekonometrii i Statystyki