wizytówka

Magdalena Ostrzeszewicz

dr

adiunkt

    Katedra Chorób Małych Zwierząt i Klinika