wizytówka

Magdalena Zalewska

dr inż.

adiunkt

    Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Wyposażenie zakładów żywienia; Wyposażenie techniczne i technologiczne w gastronomii i hotelarstwie; Inżynieria żywności; Urządzenia do produkcji żywności; Trendy w produkcji gastronomicznej

Główne obszary działalności naukowej:

Wpływ procesów przetwarzania na właściwości fizykochemiczne żywności, analiza wpływu pakowania na jakość produktów spożywczych

 

Publikacje

Projekty

Promotorstwo