wizytówka

Małgorzata Cierzyńska-Domagała

  • Studia Podyplomowe Controlingu i Rachunkowości Zarządczej