wizytówka

Małgorzata Drywień

dr hab.

profesor Uczelni

  Katedra Żywienia Człowieka

Główne obszary działalności dydaktycznej

Bioocena w badaniach żywieniowych, Analiza żywności, Żywienie człowieka, Podstawy żywienia człowieka, Ocena żywienia, Poradnictwo żywieniowe, Trendy w żywieniu człowieka, Nutrition and Health, Seminaria dyplomowe.

Zainteresowania naukowe: 

 • Znaczenie pre– i probiotyków w zachowaniu zdrowia 

 • Rola czynników żywieniowych w wykorzystaniu witamin grupy B w organizmie 

 • Zależność pomiędzy somatotypem a sposobem żywienia i stanem odżywienia osób dorosłych 

 • Sposób żywienia i stan odżywienia ludności w różnych grupach wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem spożycia żywności dyskrecjonalnej.

 

Publikacje

Projekty 

 • Badanie preferencji konsumentów dotyczących wyboru produktów spożywczych (w tym suplementów diety) w zakresie realizacji zaleceń zdrowego żywienia w 2017 roku w zakresie punktu 3.1.3. Umowa nr 6/1/3/1/3/NPZ/2017/3169/595. Cel operacyjny NPZ nr 1. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Jednostka finansujaca: Ministerstwo Zdrowia. Czas trwania: 03-12.2017, wykonawca. 

 • Ogólnopolski projekt edukacyjno-badawczy, „ABC Zdrowego Żywienia”, III edycja programu. Jednostka finansująca: Carrefour Fundation. Czas trwania: 2017-2018, wykonawca. 

 • Assessment of hydration by beverages in elderly. European Grants for the Study of Human Hydration. Nr umowy 502-55-100100-42. Jednostka finansujaca: European Hydration Instityte, Madryt. Czas trwania: 09.05.2012-28.02.2013, kierownik. 

 • Interakcje witamin przeciwutleniających w ochronie DNA przed stresem oksydacyjnym. Nr N N312 410037 Jednostka finansująca: MNiSW. Czas trwania: 2009-2012, wykonawca. 

 • Wpływ inuliny i oligofruktozy na pH treści jelita ślepego u szczura przy różnych dawkach tiaminy. Nr ewid 504 100 200 11; Jednostka finansująca: SGGW. Czas trwania: do 31.01.2005, kierownik. 

 • Wpływ inuliny i oligofruktozy na wydalanie tiaminy wewnątrzustrojowej z kałem i moczem. Nr ewid.księg. 50410020011; jednostka finansująca: SGGW. Czas trwania: do 31.01.2004, kierownik 

 • Wpływ błonnika pokarmowego na wykorzystanie tiaminy w organizmie. Nr PB 4 P05D 019 12; Jednostka finansująca: KBN; Nr umowy PB 198/P05/97/12. Czas trwania: 01.01.97 – 31.12.97, kierownik. 

 • Studia nad założeniami do polityki wyżywienia w Polsce – Analiza stanu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Nr PBZ-66-02; Jednostka finansująca: KBN. Czas trwania: 1995-1997, wykonawca. 

 • Wpływ wysiłku fizycznego na metabolizm witaminy A w organizmie szczura. Nr CPB P05-09; Jednostka finansująca: KBN. Czas trwania: 1986-1990, wykonawca.