wizytówka

Małgorzata Jałosińska

dr

adiunkt dydaktyczny

    Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Mikrobiologia ogólna i żywności; Żywność probiotyczna; Probiotyki i mikrobiom człowieka; Higiena żywności; Nowoczesne metody diagnostyczne w higienie i mikrobiologii żywności; Prognozowanie w mikrobiologii żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Zainteresowania naukowe:

Wpływ różnych czynników na różnicowanie mikroflory w przewodzie pokarmowym człowieka, w tym szczepów probiotycznych; Wpływ wielu różnych czynników (farmaceutyki, prebiotyki, czynniki środowiska, jak pH czy temperatura) na przeżywalność szczepów probiotycznych; Wpływ szczepów probiotycznych na przeżywalność patogenów; Projektowanie żywności pro-, pre-, synbiotycznej (m.in. dobór odpowiedniego szczepu, parametrów produkcji itp. w celu otrzymania produktu o najlepszych walorach sensorycznych)

Publikacje:

Promotorstwo: