wizytówka

Małgorzata Kosicka-Gębska

dr hab.

profesor Uczelni

    Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Badania marketingowe na rynku żywności, Badania marketingowe na rynku usług, Podstawy socjologii, Projektowanie eksperymentu, Zachowania konsumentów, Innowacje i innowacyjność na rynku żywności.

Zainteresowania naukowe:

Zmiany zachowań konsumentów żywności i ich uwarunkowania na podstawie analizy wybranych rynków i produktów; ocena poziomu zaspokojenia potrzeb, w tym potrzeb żywieniowych polskich konsumentów; marnotrawstwo żywności; charakterystyka funkcjonowania handlu detalicznego w Polsce i jego ocena z perspektywy wymagań i oczekiwań konsumentów; poziom akceptacji innowacji i innowacyjności rynku żywności zarówno z perspektywy konsumentów, jak i przedsiębiorców.

 

Publikacje

Projekty

Promotorstwo