wizytówka

Małgorzata Moczkowska-Wyrwisz

dr inż.

adiunkt

    Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej

Podstawy technologii gastronomicznej; Polska kuchnia regionalna; Kuchnie świata; Projektowanie nowych potraw.

 

Zainteresowania naukowe:

Jakość mięsa i czynniki ją warunkujące; proteoliza białek w mięsie wołowym; pozyskiwanie i wykorzystanie roślinnych preparatów białkowych jako czynnika strukturotwórczego; zastosowanie technik elektroforetycznych do oceny jakości produktów spożywczych; analiza zawartości składników odżywczych w żywności, w tym o charakterze prozdrowotnym.

 

Publikacje

 

Projekty

 

Promotorstwo