wizytówka

Małgorzata Stachoń

dr inż.

adiunkt

    Katedra Dietetyki

Główne obszary działalności dydaktycznej:

fizjologia i patofizjologia człowieka, biochemia żywienia, postępowanie dietetyczne w zaburzeniach metabolicznych i ich konsekwencjach zdrowotnych, postępowanie dietetyczne w chorobach nerek i anemii, wskaźniki laboratoryjne w rozpoznawaniu i monitorowaniu przebiegu/leczenia chorób dietozależnych

 

Zainteresowania naukowe:

działanie hormonów nadnerczowych i tarczycowych w tkankach obwodowych, wpływ czynników żywieniowych na funkcjonowanie osi podwzgórze-przysadka-tarczyca oraz na metabolizm hormonów nadnerczowych i tarczycowych w tkankach obwodowych, wpływ czynników żywieniowych na metabolizm kości oraz metabolizm żelaza, strategie żywieniowe w leczeniu niedokrwistości i osteoporozy, postępowanie dietetyczne w chorobie Hashimoto i niedoczynności tarczycy oraz osteoporozie

 

Publikacje

Projekty

Promotorstwo