wizytówka

Marcin Kurek

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Nowoczesna technologia żywności, Wykorzystanie informatyki w ocenie żywności i gastronomii, Zaawansowane techniki w badaniach fizyko-chemicznych, Advanced food technology (przedmiot w języku angielskim)

Zainteresowania naukowe: 

Mikrokapsułkowanie związków bioaktywnych, Technologia produktów pochodzenia roślinnego, Piekarnictwo

Publikacje

Projekty

Promotorstwo