wizytówka

Marcin Piechocki

dr

samodzielny technolog

  • Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin