wizytówka

Marek Galanty

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Chorób Małych Zwierząt i Klinika