wizytówka

Maria Rembiałkowska

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Główne obszary działalności dydaktycznej:

–   Ekologia i ochrona środowiska, Żywność ekologiczna, Ekologiczne aspekty żywności i żywienia, Historia i zasady rolnictwa ekologicznego, Zrównoważone systemy produkcji żywności

Zainteresowania naukowe:

–   Żywność ekologiczna, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo biodynamiczne, wpływ konsumpcji żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt.

 

Publikacje

 

Projekty

 

Prace dyplomowe