wizytówka

Maria Szmidt

dr inż.

adiunkt

    Katedra Żywienia Człowieka

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Epidemiologia żywieniowa, metodologia badań żywieniowych, propedeutyka gerontologii, żywienie człowieka.

 

Zainteresowania naukowe: 

Żywienie osób starszych, żywienie kobiet, epidemiologia żywieniowa, metodologia badań żywieniowych.

 

Publikacje