wizytówka

Marta Gajewska

dr inż.

asystent z dr

  • Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt

Specjalistka z zakresu hodowli, chowu i użytkowania zwierząt laboratoryjnych, głownie myszy laboratoryjnych.