wizytówka

Marta Jeruszka-Bielak

dr inż.

adiunkt

    Katedra Żywienia Człowieka

Główne obszary działalności naukowej:
Edukacja żywieniowa; Ocena żywienia; Poradnictwo żywieniowe; Wpływ żywienia na zdrowie (Nutrition and health); Strategie poprawy żywienia populacji

Zainteresowania naukowe:
ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności, szczególnie dzieci i młodzieży, osób starszych; strategie poprawy sposobu żywienia różnych grup populacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji żywieniowej; wpływ stylu życia, w tym sposobu żywienia na układ kostny; planowanie żywienia na poziomie indywidualnym i zbiorowym; zdrowie publiczne

 

Publikacje 

Projekty

Promotorstwo