wizytówka

Marta Plichta

dr inż.

adiunkt

    Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Biostatystyka; Statystyka i jej zastosowanie; Statystyka i informatyka stosowana; Technologia informacyjna

 

Zainteresowania naukowe: 

Zaburzenia odżywiania; zdrowie psychiczne a odżywianie; psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań żywieniowych; zdrowie publiczne

Publikacje

Projekty

Promotorstwo