wizytówka

Marta Sajdakowska

dr hab.

adiunkt z hab.

    Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Ochrona konsumenta; ochrona konsumenta na rynku usług; prawo żywnościowe; zachowania konsumentów na rynku usług; badania marketingowe na rynku żywności

Zainteresowania naukowe:

Analiza zachowań konsumentów na rynku żywności z uwzględnieniem m.in. uwarunkowań psychologicznych, ekonomicznych, prawnych i społeczno-etycznych; znaczenie wybranych wartości określających jakość życia; nowe trendy w rozwoju rynku żywności; znaczenie informacji (w tym informacji na etykiecie) w wyborze żywności

Publikacje 

Projekty – informacje w przygotowaniu 

Promotorstwo