wizytówka

Marzena Jeżewska-Zychowicz

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Główne  obszary działalności dydaktycznej

Żywność i żywienie w aspekcie socjologicznym, psychospołeczne uwarunkowania zachowań żywieniowych, style życia

Zainteresowania naukowe

Wzajemne relacje między  składowymi stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zachowań żywieniowych, specyfika zachowań różnych grup populacyjnych i ich uwarunkowania, wybór żywności i jego uwarunkowania, nieprawidłowości w żywieniu w perspektywie socjologicznej i psychologicznej

Publikacje

Projekty (w trakcie aktualizacji)

Promotorstwo