wizytówka

Marzena Tomaszewska

dr hab.

adiunkt z hab.

    Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego; technologiczne projektowanie zakładów gastronomicznych; organizacja żywienia w zakładach żywienia zbiorowego; systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.

Zainteresowania naukowe:

Czynniki determinujące postępowanie konsumentów w aspekcie bezpieczeństwa żywności; gastronomia: organizacja produkcji a bezpieczeństwo żywnościowe i żywności; straty i marnotrawstwo w łańcuchu dostaw żywności.

 

Publikacje

Projekty

Promotorstwo