wizytówka

Michał Awtoniuk

dr inż.

adiunkt

    Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki