wizytówka

Michał Czopowicz

dr hab.

profesor Uczelni

    Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej