wizytówka

Michał Góra

robotnik IX

  • Dział Gospodarczy nr 3