wizytówka

Michał Oczkowski

dr inż.

adiunkt

    Katedra Dietetyki

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

Fizjologia człowieka, immunologia, anatomia człowieka, żywienie a odporność organizmu, patofizjologia kliniczna, metabolizm białka i energii, regulacja metabolizmu, środowiskowe zagrożenia zdrowia

Zainteresowania naukowe: 

  • wpływ wybranych składników żywności i czynników środowiskowych na funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego; 
  • wpływ alkoholu etylowego na funkcjonowanie organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na aktywność osi przysadka-jądro.

Publikacje

Projekty

Promotorstwo