wizytówka

Michał Zasada

prof. dr hab.

profesor

  • Katedra Urzadzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa