wizytówka

Monika Hanula

dr inż.

adiunkt

    Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Zainteresowania naukowe: 

  • Właściwości bioaktywne substancji pochodzących z roślin oraz ich wpływ na cechy technologiczne produktów spożywczych; Projektowanie produktów spożywczych o profilu prozdrowotnym, Metody green ekstrakcji bioaktywnych związków występujących w produktach pochodzenia roślinnego; Nowoczesne metody pakowania z udziałem nanokompozytów

Publikacje

Projekty

Promotorstwo