wizytówka

Monika Komorowska

mgr inż.

samodzielny prac. i-t

  • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności