wizytówka

Monika Krawiec

dr hab.

adiunkt z hab.

  • Katedra Ekonometrii i Statystyki