wizytówka

Monika Świątkowska

dr inż.

adiunkt dydaktyczny

    Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Psychologia ogólna; psychologia żywienia; psychologia społeczna; hotelarstwo; obsługa ruchu turystycznego

Zainteresowania naukowe:

Psychologia żywienia; psychologia zarządzania; rynek żywności; rynek usług hotelarskich i gastronomicznych

Publikacje

Projekty

Promotorstwo