wizytówka

Monika Zielińska-Pukos

dr inż.

adiunkt

    Katedra Żywienia Człowieka

Główne obszary działalności dydaktycznej

Żywienie w wieku rozwojowym; racjonalizacja żywienia; żywienie wybranych grup ludności; ocena żywienia – aspekty metodyczne; zasady żywienia małego dziecka

Zainteresowania naukowe

Sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup populacyjnych (kobiet ciężarnych i karmiących,  niemowląt i małych dzieci); laktacja; sposób żywienia a skład mleka kobiecego; programowanie żywieniowe; racjonalizacja żywienia (suplementacja diety); żywienie a funkcje poznawcze

Publikacje

Projekty

Promotorstwo