wizytówka

Monika Zielińska-Sitkiewicz

dr

adiunkt

  • Katedra Ekonometrii i Statystyki