wizytówka

Piotr Jachowicz

mgr inż.

robotnik XI

  • Dział Gospodarczy nr 1