wizytówka

Piotr Sałek

dr inż.

adiunkt

    Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

Technologia gastronomiczna; Cukiernictwo; Polskie kuchnie regionalne i narodowe; Projektowanie nowych potraw


Zainteresowania naukowe:
 

Jakość w produkcji cukierniczej; opracowywanie nowych produktów cukierniczych; technologia mięsa; jakość mięsa i produktów mięsnych; zastosowanie proteomiki i metabolomiki w gastronomii i technologii mięsa

 

Publikacje

Projekty

Promotorstwo