wizytówka

Renata Czarnecka

mgr inż.

specjalista i-t

  • Katedra Urzadzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa