wizytówka

Renata Kazimierczak

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Surowce spożywcze, Żywność ekologiczna, Zrównoważony rozwój w sektorze usług, Ekologia i surowce spożywcze, Zrównoważone systemy żywnościowe

Zainteresowania naukowe:

 

W swojej aktywności badawczej zajmuję się różnymi aspektami jakości surowców i produktów pochodzących z produkcji ekologicznej w porównaniu do ich odpowiedników z produkcji konwencjonalnej. Interesuję się również wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt, rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce, Europie i na świecie oraz zrównoważoną produkcją i konsumpcją.

Publikacje:

Kazimierczak R., Hallmann E., Rusaczonek A., Rembiałkowska E. 2013.  Polyphenols, tannins and caffeine content and antioxidant activity of green teas coming from organic and non-organic production. Renewable Agriculture and Food Systems, 30(03), 263–269.       35

Anton D., Matt D., Pedastsaar P., Bender I., Kazimierczak R., Roasto M., Kaart T.,  Luik A., Puüssa T. 2014. Three-Year Comparative Study of Polyphenol Contents and Antioxidant Capacities in Fruits of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Cultivars Grown under Organic and Conventional Conditions. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62, 5173−5180.             45

Kazimierczak R., Hallmann E., Lipowski J., Drela N., Kowalik A., Püssa T., Matt D., Luik A., Gozdowski D., Rembiałkowska E. 2014.

Beetroot (Beta vulgaris L.) and naturally fermented beetroot juices from organic and conventional production: metabolomics,antioxidant levels and anticancer activity. Journal of the Science of Food and Agriculture, 94, 2618–2629.           35

Kazimierczak R., Hallmann E., Rembiałkowska E. 2014. Effects of organic and conventional production systems on the content of bioactive substances in four species of medicinal plants. Biological Agriculture & Horticulture: An International Journal for Sustainable Production Systems, 31(2), 118–127.      20

Shepherd A.I., Gilchrist M., Winyard P.G., Jones A.M., Hallmann E., Kazimierczak R., Rembialkowska E., Benjamin N., Shore A.C., Wilkerson D.P. 2015. Effects of dietary nitrate supplementation on the oxygen cost of exercise and walking performance in individuals with type 2 diabetes: A randomised, double blind, placebo-controlled cross-over trial. Free Radical Biology and Medicine, 86, 200–208.    40

Kazimierczak R., Siłakiewicz A., Hallmann E., Średnicka-Tober D., Rembiałkowska E.: Chemical Composition of Selected Beetroot Juices in Relation to Beetroot Production System and Processing Technology. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 2016, 44 (2), 491-498

Hallmann E., Kazimierczak R., Marszałek K., Drela N., Kiernozek E., Toomik P., Matt D., Luik A., Rembiałkowska E. The nutritive value of organic and conventional white cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) and anti-apoptotic activity in gastric adenocarcinoma cells of sauerkraut juice produced therof. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017, 65, 37, 8171–8183

Renata Kazimierczak, Ewelina Hallmann, Marianna Sułek. Zawartość karotenoidów w wybranych sokach marchwiowych pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej przeznaczonych do spożycia dla niemowląt i dorosłych. Żywność. Nauka, Technologia, Jakość 2018, 25, 2, 81-92

Ewelina Hallmann, Krystian Marszałek, Janusz Lipowski, Urszula Jasińska, Renata Kazimierczak, Dominika Średnicka-Tober, Ewa Rembiałkowska. Polyphenols and carotenoids in pickled bell pepper from organic and conventional production.  Food Chemistry 2018, 278, 254-260

Renata Kazimierczak, Dominika Średnicka-Tober, Ewelina Hallmann, Klaudia Kopczyńska, Krystyna Zarzyńska. The Impact of organic vs. conventional agricultural practices on selected quality features of eight potato cultivars.  Agronomy-Basel 2019, 9(12), 799, 1-15

Celia Carrillo, Diego Wilches-Pérez, Ewelina Hallmann, Renata Kazimierczak, Ewa Rembiałkowska.Organic versus conventional beetroot. Bioactive compounds and antioxidant properties. LWT – Food Science and Technology 2019, 116, 108552, 1-7

Renata Kazimierczak, Ewelina Hallmann, Celia Carrillo, Ewa Rembiałkowska. Influence of variety and production system on selected chemical parameters of beetroot juices prepared from seven beetroot varieties. Journal of Food and Nutrition Research 2019, 58, 3, 214-224

Teresa Briz, Peter von Fragstein und Niemsdorff, Emanuele Radicetti, Roberto Moscetti, Eeva Uusitalo, Sari Iivonen, Ritva Mynttinen , Jan Moudry, Jan Moudry, Petr Konvalina, Marek Kopecky, Dominika Średnicka-Tober, Renata Kazimierczak, Ewa Rembiałkowska. Knowledge and skills attractive for the employers of the organic sector: a survey across Europe.  Renewable Agriculture and Food Systems 2019, 1-10

Aninowski M., Kazimierczak R., Hallmann E., Rachtan-Janicka J., Fijoł-Adach E., Feledyn-Szewczyk B., Majak I., Leszczyńska J. Evaluation of the Potential Allergenicity of Strawberries in Response to Different Farming Practices. Metabolites 2020, 10, 102

Kopczyńska K., Kazimierczak R., Średnicka-Tober D., Barański M., Wyszyński Z., Kucińska K., Perzanowska A., Szacki P., Rembiałkowska E., Hallmann E. The Profile of Selected Antioxidants in Two Courgette Varieties from Organic and Conventional Production. Antioxidants 2020, 9, 404

Średnicka-Tober D., Barański M., Kazimierczak R., Ponder A., Kopczyńska K., Hallmann E. Selected Antioxidants in Organic vs. Conventionally Grown Apple Fruits. Applied Sciences 2020, 10, 2997

Migliorini P., Wetzel A., Veromann E., Strasner C., Średnicka-Tober D., Kahl J., Bugel S., Briz T., Kazimierczak R., Brives H., Ploeger A., Gilles U., Luder V., Schleicher-Deis O., Rastorgueva N., Tuccillo F., Talgre L., Kaart T., Ismael D. and Rembiałkowska E. Students’ knowledge and expectations about sustainablefood systems in higher education. Journal of Sustainability in Higher Education 2020. DOI:10.1108/IJSHE-12-2019-0356

Kazimierczak R., Średnicka-Tober D.*, Leszczyńska D.*, Nowacka A., Hallmann E., Barański M., Kopczyńska K,  Gnusowski B. Evaluation of Phenolic Compounds and Carotenoids Content and Mycotoxins Occurrence in Grains of Seventeen Barley and Eight Oat Cultivars Grown under Organic Management. Applied Sciences, 2020, 10, 6369

Średnicka – Tober Dominika, Kazimierczak Renata, Ponder Alicja, Hallmann Ewelina: Biologically Active Compounds in Selected Organic and Conventionally Produced Dried Fruits, w: Foods, vol. 9, nr 8, 2020, ss. 1-14, DOI:10.3390/foods9081005

Kopczyńska Klaudia, Kazimierczak Renata, Średnicka – Tober Dominika, Szafirowska Anna, Barański Marcin, Rembiałkowska Ewa, Hallmann Ewelina: The Effect of Organic vs. Conventional Cropping Systems on the Yield and Chemical Composition of Three Courgette Cultivars, w: Agronomy, MDPI AG, vol. 10, nr 9, 2020, ss. 1-19, DOI:10.3390/agronomy10091341

Kazimierczak, R.; Średnicka-Tober, D.; Barański, M.; Hallmann, E.; Góralska-Walczak, R.; Kopczyńska, K.; Rembiałkowska, E.; Górski, J.; Leifert, C.; Rempelos, L.; Kaniszewski, S. The Effect of Different Fertilization Regimes on Yield, Selected Nutrients, and Bioactive Compounds Profiles of Onion. Agronomy 2021, 11, 883. https://doi.org/10.3390/agronomy11050883

Kopczyńska, K.; Średnicka-Tober, D.; Hallmann, E.; Wilczak, J.; Wasiak-Zys, G.; Wyszyński, Z.; Kucińska, K.; Perzanowska, A.; Szacki, P.; Barański, M.; Gawron, P.; Góralska-Walczak, R.; Rembiałkowska, E.; Kazimierczak, R. Bioactive Compounds, Sugars, and Sensory Attributes of Organic and Conventionally Produced Courgette (Cucurbita pepo). Foods 2021, 10, 2475. https://doi.org/10.3390/foods10102475

Ponder A, Hallmann E, Kwolek M, Średnicka-Tober D, Kazimierczak R. Genetic Differentiation in Anthocyanin Content among Berry Fruits. Curr Issues Mol Biol. 2021,  43(1), 36-51. doi: 10.3390/cimb43010004. PMID: 33946926

Ewa Rembiałkowska, Renata Kazimierczak, Mitja Zupancic, Igor Skerbot, Peter Mc Nair & Jens-Otto Andersen (2021) A novel method for assessing antimicrobial, colour retainment and slice healing properties of the fruit of cucumber (Cucumis sativus L.) as complementary quality parameters, Biological Agriculture & Horticulture, 37:4, 213-233, DOI: 10.1080/01448765.2021.1897676

Ala-Karvia U, Góralska-Walczak R, Piirsalu E, Filippova E, Kazimierczak R, Post A, Monakhov V and Mikkola M: COVID-19 Driven Adaptations in the Provision of School Meals in the Baltic Sea Region. Front. Sustain. Food Syst. 2022, 5, 750598. doi: 10.3389/fsufs.2021.750598

https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS18730ba3bd194a87a487f827564b2b8d/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BRenata%2BKazimierczak%2B%25E2%2580%2593%2BSzko%25C5%2582a%2BG%25C5%2582%25C3%25B3wna%2BGospodarstwa%2BWiejskiego%2Bw%2BWarszawie?r=publication&tab=publications&conversationPropagation=begin&sort=&lang=pl&pn=1

Projekty:

Kierownik projektu na SGGW: Innovative Strategies for Public Catering: Sustainability Toolkit across Baltic Sea Region; akronim StratKIT; Nr projektu: #R088, okres realizacji: 1.01.2019-30.06.2021 (2,5 roku), program: Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020, typ projektu: Capacity for innovation; Instytucja koordynująca: University of Helsinki, Ruralia Institute (Finlandia), Partnerzy: 13 instytucji z krajów Regionu Morza Bałtyckiego; Budżet projektu: 2 046 588,25 EUR, budżet projektu dla SGGW: 79 169,59 EUR (~340 000 PLN)

Kierownik zadania badawczego WP4 Sensory analyses: Evaluation of the sensory qualities of fruit and vegetable juices depending on the processing technology. Projekt: Promoting human health and well-being by maintaining matrix related organic food qualities from field to fork; Nr projektu: 2018-1, okres realizacji: 1.03.2019-31.08.2020 (2 lata), organizacja przyznająca fundusze: Ekhagastiftelsen, program: Research Grants; Instytucja koordynująca: SGGW (PL), Partnerzy: University of Kassel (Niemcy); Budżet projektu: 700000 SEK (~285 000 PLN)

Wykonawca: 2016/R/89 – Projekt Ekhagastiftelsen, program: Research Grants: Research into nutritive value and anticancer properties of blueberry and raspberry fruit from biodynamic, organic and conventional production; Instytucja koordynująca: SGGW, Partnerzy: Uniwersytet Warszawski

Wykonawca: 2016-1-PL01-KA203-026652 – Projekt Erasmus+ Strategic Partnership; program: Erasmus+ Key Action 2 – Strategic Partnerships for Higher Education: Innovative Education towards Sustainable Food Systems (SUSPLUS) (Innowacyjna Edukacja dla Zrównoważonego Systemu Żywnościowego); Instytucja koordynująca: SGGW, Partnerzy: 7 europejskich uczelni wyższych

Wykonawca: Projekt Horyzont 2020, ERA-NET COREORG/COFOUND/PROORG/4/2018: Code of Practice for organic food processing (PROORG) / Kodeks praktyki dla przetwórstwa żywności ekologicznej; Instytucja koordynująca: Council for Agricultural Research and Economics – CREA (Włochy), Koordynator w Polsce: SGGW, Partnerzy: 16 instytucji z UE

Wykonawca: 2017-33 – Projekt Ekhagastiftelsen, program: Research Grants: Effect of farming systems on the accumulation of biologically active anticancer compounds of potato tubers with coloured flesh; Instytucja koordynująca: Aleksandras Stulginskis University (Litwa), Partnerzy: SGGW (Polska), Lithuanian University of Health Sciences (Litwa)

Członek cieci ekspertów: Projekt Horyzont 2020: Agroforestry Innovation Networks (AFINET). Instytucja koordynująca: University of Santiago de Compostela (Hiszpania), Partnerzy: 13 partnerów z 9 krajów UE. Regionalny koordynator projektu: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach-PIB

Wykonawca: 2018-1-PL01-KA203-051124 – Projekt Erasmus+ Strategic Partnership; program: Erasmus+ Key Action 2 – Strategic Partnerships for Higher Education: Transformation of European Food Systems towards Sustainability by Transnational, Innovative Teaching (TEFSI); Instytucja koordynująca: SGGW, Partnerzy: 8 europejskich uczelni wyższych

Wykonawca:  2019/R/145 – Projekt Carrefour Foundation: Bio for Mother and Child – Bio Mamma; Instytucja koordynująca: SGGW

Wykonawca: H2020-RUR-2018-2020 – Projekt Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme: CO-creating sustainable and competitive fruits and vegetables’ value chains in Europe (Co-FRESH); Instytucja koordynująca: Centro Nacional de Tecnologia y Seguridad Alimentaria (Hiszpania), Partnerzy: 26 uczelni wyższych oraz innych orgaznizacji europejskich

Wykonawca: ERA-NET, SUSFOOD2 and CORE Organic Cofunds Joint Call 2019 “Organic agro-food systems as models for sustainable food systems in Europe and Northern Africa”: Towards sustainable and organic food systems (SysOrg); Instytucja koordynująca: University of Kassel (Niemcy), Partnerzy: 6 uczelni wyższych oraz 1 centrum naukowe (CICHEAM-Bari)

Wykonawca: . 2020-1-PL01-KA203-081809 – Projekt Erasmus+ Strategic Partnership; program: Erasmus+ Key Action 2 – Strategic Partnerships for Higher Education: Transnational Quality Education for Organic Food Safety (SAFE-ORGfood); Instytucja koordynująca SGGW, Partnerzy: Muenster University of Applied Sciences (Niemcy), Estonian University of Life Sciences (Estonia), Tuscia University (Włochy), University of Zagreb (Chorwacja)

Wykonawca: 2020-1-PL01-KA203-026652 – Projekt Erasmus+ Strategic Partnership; program: Erasmus+ Key Action 2 – Strategic Partnerships for Higher Education: Good teaching practices in experiential learning for effective education in embedded food systems (GOODFOOD); Instytucja koordynująca: SGGW, Partnerzy: University of Gastronomic Sciences (Włochy), ISARA-Lyon (Francja), Münster University of Applied Sciences (Niemcy), Agricultural University – Plovdiv (Bułgaria), University of Oradea (Rumunia)

https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS18730ba3bd194a87a487f827564b2b8d/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BRenata%2BKazimierczak%2B%25E2%2580%2593%2BSzko%25C5%2582a%2BG%25C5%2582%25C3%25B3wna%2BGospodarstwa%2BWiejskiego%2Bw%2BWarszawie?r=projectmain&tab=projectmain&conversationPropagation=begin&sort=&lang=pl&pn=1

Promotorstwo:

Promotor pomocniczy 1 przewodu doktorskiego – mgr inż. Elżbiety Fijoł-Adach, studia doktoranckie w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (promotor główny pracy doktorskiej – dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG)

Promotor 1 rozprawy doktorskiej mgr inż. Klaudii Kopczyńskiej – rozprawa doktorska pt. „Wpływ systemu produkcji na walory jakościowe owoców cukinii” na Wydziale Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie

Promotor 57 prac magisterskich na kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności

Promotor 53 prac inżynierskich na kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności

Promotor 7 prac licencjackich na kierunku Dietetyka

https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS18730ba3bd194a87a487f827564b2b8d/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BRenata%2BKazimierczak%2B%25E2%2580%2593%2BSzko%25C5%2582a%2BG%25C5%2582%25C3%25B3wna%2BGospodarstwa%2BWiejskiego%2Bw%2BWarszawie?r=supervisedwork&tab=supervisedwork&conversationPropagation=begin&sort=&lang=pl&pn=1