wizytówka

Rita Góralska-Walczak

mgr

asystent

  • Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej