wizytówka

Roman Wójcik

dr hab.

profesor Uczelni

  • Katedra Urzadzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa