wizytówka

Sylwia Żakowska-Biemans

dr hab.

profesor Uczelni

    Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Zachowania konsumentów na rynku żywności, marketing żywności, trendy w konsumpcji

Zainteresowania naukowe:

Postawy i zachowania konsumentów wobec żywności, rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczna, zdrowe i zrównoważone żywienie, zrównoważone systemy żywnościowe (sustainable food systems), krótkie łańcuchy żywności (short food supply chains), neuromarketing, marketing żywności, projektowanie produktów żywnościowych, innowacje w sektorze rolno-spożywczym, analiza trendów rynkowych

Publikacje

Projekty

Promotorstwo