wizytówka

Szymon Piechocki

mgr inż.

inspektor nadzoru inwestor.