wizytówka

Wojciech Puk

robotnik VIII

  • Dział Gospodarczy nr 1