wizytówka

Wojciech Zieliński

prof. dr hab.

profesor

  • Katedra Ekonometrii i Statystyki