wizytówka

Zbigniew Karaczun

dr hab.

profesor Uczelni

    Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii