Przyciągamy najlepszych!

SGGW

ELLS Conference 2021

Na skróty

Aktualności

Prof. dr Jimmy Mazurkiewicz z Texas A&M University Doktorem Honoris Causa SGGW

17 września 2021 r. pod przewodnictwem Rektora prof. dr. hab. Michała Zasady odbyła się długo oczekiwana uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa prof. dr. Jimmy’emu Mazurkiewiczowi z Texas Agricultural and Mechanical University oraz dekoracja pracowników SGGW odznaczeniami państwowymi. Za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, wzorowe oraz wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczenia wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Adam Kwiatkowski. Ze względu na sytuację pandemiczną, wydarzenia te nie mogły odbyć się w tym roku w maju, miesiącu, w którym zgodnie z tradycją są corocznie organizowane.

Nadchodzące wydarzenia

Nauka

Rekrutacja

Uczelnia

Ludzie SGGW

Małgorzata Nowacka

Dr hab. inż., prof. SGGW

Dr hab. inż. Małgorzata Nowacka członkinią Akademii Młodych Uczonych PAN

Kazimierz Tomala

Profesor

Profesor Kazimierz Tomala odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Wiesław Bielawski

Profesor

Profesor Wiesław Bielawski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Krystyna Gutkowska

Profesor

Profesor Krystyna Gutkowska odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Stefan Liwski

Profesor dr hab. inż.

Jubileusz 100-lecia urodzin prof. Stefana Liwskiego

Studenci Koła Naukowego "Enactus"


Ambitny projekt studentów SGGW

Tomasz Borecki

Profesor

Profesor Tomasz Borecki członkiem Komisji ds. Etyki PAN

Joanna Wyleżałek

Dr hab., Profesor SGGW

MEiN powołał dr hab. Joannę Wyleżałek, prof. SGGW do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego

Jarosław Olszewski

Przewodniczący KRD

Nowe władze Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Magdalena Król

prof. dr hab.

Nagroda Kryształowej Brukselki dla prof. Król

Jarosław Eliasz

student

Najlepsze trofeum to przyjemność z gry

Krystyna Gutkowska

Prof. dr hab.

Dietoprofilaktyka szansą w walce z chorobami cywilizacyjnymi

Andrzej Szmalc

Mgr

Andrzej Szmalc Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Gospodarką