Andrzej Szmalc Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Gospodarką